Radioamatøren

Radioamatøren er kjent som en kvalifisert person som kommuniserer med andre, gjennom en privat kringkastingsstasjon, med tillatelse fra telekommunikasjons myndigheter og etter at ham/hun har med bestått teknisk prøve eller fås ved og kreditere den respektive kunnskap.

Amateur Radio krever ofte ferdigheter til å drive virksomheten, enten med å bygge, installere eller reparere antennene, lære bruk av moderne utstyr, være informert om betingelsene for bruk av radioen, å eksperimentere med andre  kommunikasjon moduser eller bruke kringkastingsutstyr for å hjelpe samfunnet i vanskelig situasjoner. For disse og andre grunner, er det viktig å bli medlem i en gruppe eller Radioklubb (LA5B).

TurG_10 308

Dipol antenne fra SM/LA6GIA